𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐝𝐮𝐮𝐫𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐢𝐝: 𝐎𝐧𝐭𝐝𝐞𝐤 𝐡𝐨𝐞 𝐒𝐤𝐲-𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧𝐬𝐝𝐮𝐮𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐥𝐨’𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭 𝐦𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐯𝐢𝐠𝐢𝐧𝐠𝐬𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 (𝟐)⁣

In een eerdere post kon je al lezen dat opslagsilo’s voor steengruis het zwaar te verduren krijgen tijdens het proces van op- en overslaan. Om de levensduur van deze silo’s met jaren te verlengen is het tijdig aanbrengen van versteviging cruciaal. Sky-Access biedt hiervoor de juiste oplossing. ⁣

Hoe?⁣
Door zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de silo’s verstijvingsprofielen aan te brengen die zorgen voor:⁣
• structurele stabiliteit⁣
• ondersteuning voor laterale belasting⁣
• voorkomen van vervorming⁣
• uniforme verdeling van belasting⁣

De video geeft een indruk van de activiteiten in de silo weer.⁣
Een indrukwekkend project, waarbij rope access, snijden, lassen en montage hand in hand gaan. ⁣

Heb je vragen en wil je meer weten?⁣
Stuur een mail naar info@sky-access.com. Of bezoek Sky-Access in stand J41 tijdens STOCEXPO op 12 en 13 maart 2024.⁣
Tof om daar kennis te maken met elkaar en we beantwoorden gelijk al jouw vragen.⁣

SkyDeck in de Offshore Industrie: Efficiënt Onderhoud van Offshore Olie- en Gasplatforms in de Noordzee; Het lage eigen gewicht van SkyDeck maakte op dit project het verschil!

In de veeleisende omgeving van de offshore-industrie, waar de veiligheid van personeel en efficiëntie centraal staan, heeft het SkyDeck-systeem van Sky-Access een aanzienlijke impact gehad. Een treffend voorbeeld hiervan betreft een offshore gasplatform in de Noordzee. Hier werd SkyDeck met succes geïmplementeerd om conserveringswerkzaamheden aan de onderzijde van de accommodatie unit, die direct boven het wateroppervlak is gesitueerd, mogelijk te maken.

In het verleden werden op deze locatie voor dergelijke onderhoudstaken traditionele hangstellingen ingezet. Deze benadering kende echter enkele nadelen. Het monteren en demonteren van deze hangstellingen vereiste aanzienlijke arbeidsinspanningen en tijd. Bovendien waren de bestaande ankerpunten aan de onderzijde van de accommodatie niet langer geschikt om het gewicht van deze steigers te dragen, wat resulteerde in een complexe logistieke uitdaging.

De oplossing van Sky-Access was ingenieus. Een SkyDeck startplatform werd aan de buitenzijde van het platform gemonteerd, waardoor veilige toegang tot de onderzijde van de accommodatie unit werd geboden. Daarna werd het SkyDeck uitgebouwd, waarbij indrukwekkende uitkragingen tot wel 5 meter mogelijk zijn tijdens de montage. Dit stelde de monteurs in staat om de ankerpunten te bereiken, die vervolgens werden getest op hun sterkte in overeenstemming met de ontwerptekeningen en berekeningen. Nadat de ankerpunten waren geverifieerd, werden ze gebruikt om de kettingen van het SkyDeck te verankeren.

Een van de opvallende voordelen van het SkyDeck-systeem in dit project was het lage eigen gewicht, dat slechts ongeveer 25% bedroeg van traditionele systemen. Hierdoor konden de bestaande ankerpunten behouden blijven, wat aanzienlijke kostenbesparingen met zich meebracht. Bovendien werd het gehele SkyDeck in een relatief korte tijd en met een beperkt aantal manuren gemonteerd, wat de efficiëntie en veiligheid van de operatie aanzienlijk verbeterde.

Dit voorbeeld illustreert perfect hoe SkyDeck een innovatieve en kosteneffectieve oplossing biedt voor complexe onderhoudsprojecten in de offshore-industrie. Het systeem heeft bewezen dat het niet alleen de arbeidsintensiviteit vermindert, maar ook voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, en daarbij de bestaande infrastructuur maximaal benut. Sky-Access en

hun SkyDeck-systeem blijven dus de offshore-industrie transformeren en verbeteren.

Een leuk weetje; Hier mocht Sky-Access vervolgens ook de conservering uitvoeren, daarover later meer!

Dat klinkt als een geweldige kans om het SkyDeck-systeem in actie te zien en de mogelijkheden te ervaren!

Het demodeck op onze locatie in Roosendaal, Noord-Brabant, biedt geïnteresseerden de gelegenheid om de voordelen en toepassingen van SkyDeck van dichtbij te bekijken. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in innovatieve oplossingen voor veilige toegang en werken op hoogte, is dit een waardevolle gelegenheid om hier kennis mee te maken. We nodigen je graag uit voor een goede bak koffie op ons mooie demodeck!

De Haringvlietsluizen in Nederland, geopend in 1971, krijgt de komende jaren groot onderhoud. Dit zal naast het reviseren van de mechanische installaties onder meer het conserveren van de schuiven en de draagarmen van de schuiven betreffen. Recent is het vooronderzoek naar de staat van deze armen en schuiven uitgevoerd, in opdracht van Rijkswaterstaat. Een veilige en efficiënte bereikbaarheid van de armen en de schuiven voor de medewerkers en inspecteurs biedt de nodige uitdagingen op dit bijzonder en complex kunstwerk. Sky-Access heeft de oplossingen hiervoor mogen verzorgen, waarbij haar specialismen, rope access techniek en ons unieke SkyDeck, dé uitkomst boden.

Inspectie van de armen en de schuiven

Rijkswaterstaat heeft diverse inspecties uitgevoerd aan de armen en de schuiven van de Haringvlietsluizen, zowel aan de Noordzee-zijde als aan de rivierzijde. Deze inspecties bestaan bijvoorbeeld uit het nemen van monsters van de coating, waarmee een coatinganalyse kan worden uitgevoerd en een conserveringsadvies zal worden opgesteld, en het uitvoeren van diverse niet-destructieve-onderzoeken (NDO) waarmee

de staat van de materialen werd beoordeeld. Ook dienden de luchtkamers in zowel de armen als de schuiven, na ruim 50 jaar, te worden geopend en geïnspecteerd. Deze luchtkamers in de armen en de schuiven zijn allen besloten ruimten, en vormen een complex labyrint van nauwe kamers. Deze ruimtes als ook de complete segmentschuif, zijn in 3D ingemeten met behulp van laserscanning door Unite2Build. Zij maken hiermee een accuraat 3D model in Revit zodat de gehele schuif en de armen in 3D te gebruiken zijn om de renovatie voor te bereiden. Tijdens de 3D metingen in de segment schuiven is Sky-Access aanwezig als reddingsteam.

De uitdagingen van de draagarmen

Om de verschillende onderzoeken aan de armen van de schuiven goed uit te kunnen voeren, was het belangrijk dat deze voor alle specialistische partijen goed bereikbaar waren, waarbij veiligheid, stabiliteit en efficiëntie van groot belang zijn. Om de waterkwaliteit van het haringvliet op de juiste wijze te kunnen garanderen, mocht de schuif namelijk niet te lang open blijven staan. Om dit te bereiken heeft Sky-Access deze armen voorzien van haar unieke oplossing SkyDeck. Het SkyDeck is een modulair werkplatform, dat ervoor ontworpen is om onder een constructie te worden opgebouwd. Dit wordt door Sky-Access veelvuldig ingezet op bijvoorbeeld bruggen, in tanks en in diverse industriële of utiliteit- projecten. Door de combinatie van het innovatieve en sterke SkyDeck systeem waren de armen in zeer

korte tijd overal goed bereikbaar voor alle specialisten, zonder de noodzaak van aanvullende beschermingsmiddelen. Dat zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar taken onbelemmerd kan uitvoeren. De stabiliteit van het SkyDeck, dat een veilige werklast op de werkvloer van 360 kg/m2 en een in Europa ongebruikelijk hoge veiligheidsfactor 4 heeft, zorgde ervoor dat zelfs de 3D-scans, waarbij iedere beweging voor een verstoring zorgt, vanop het SkyDeck een succes zijn.

Rope access als rode draad op het project

Doordat de draagarmen aan de onderzijde in een hoek staan, was het nodig om het SkyDeck in verschillende nivo’s te monteren. Hierdoor bouw je eigenlijk steeds een nieuw SkyDeck onder het vorige. Dat leidt er toe dat deze SkyDecks steeds door middel van rope access, een industriële touwtechniek waarvoor Sky-Access is gecertificeerd onder de wereldwijd geaccepteerde IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) normering. De monteurs gebruiken deze touwtechnieken om de werkplek, in dit geval onder de draagarm en boven het water van de haringvliet, te bereiken. Eveneens door deze touwtechnieken worden de onderdelen van boven af ingehesen, en door de monteurs geïnstalleerd. Mede door de beperkte aanvoer mogelijkheden, we hebben er namelijk voor kunnen zorgen dat er geen wegafsluitingen en dus verkeershinder nodig was, al met al een pittige klus. De efficiëntie voordelen van het SkyDeck in combinatie met de ervaren rope access monteurs van Sky-Access zorgen ervoor dat we dit in een zeer kort tijdsbestek én op een veilige wijze kunnen uitvoeren.
Ook voor de betredingen van de luchtkamers in de draagarmen en schuiven heeft Sky-Access haar expertise kunnen inzetten, om de veiligheid en efficiëntie van de verschillende partijen en activiteiten te kunnen vergroten en waarborgen. Zo hebben de rope access specialisten voorzieningen getroffen waardoor de medewerkers veilig de mangaten konden bereiken, en de besloten ruimten konden betreden. Steeds was er een Sky-Access team van 2 ervaren en speciaal getrainde en gecertificeerde technici aanwezig bij de werkzaamheden in de besloten ruimten, om de veiligheid te bewaken en op te treden als reddingsteam in het geval van een incident in de besloten ruimte. Hiervoor is vooraf door Sky-Access een gedetailleerd reddingsplan opgesteld en goedgekeurd door de veiligheidskundigen van Rijkswaterstaat. Sky-Access heeft hierbij ook de continue metingen van de luchtkwaliteit verzorgt, om te controleren en borgen dat er voldoende zuurstof in de besloten ruimte is, en er bijvoorbeeld geen giftige stoffen aanwezig zijn. Het reddingsteam kon, door het met de klant meedenkend organiseren hiervan, tevens assistentie verlenen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De resultaten waar Sky-Access voor staat

Het is echt een project waar Sky-Access haar kwaliteiten kan laten zien. De multidisciplinaire technici maken er een succes van voor alle betrokkenen, en dat is precies waar Sky-Access dagelijks naar streeft. Alle activiteiten van het project zijn veilig uitgevoerd, en de gewenste kwaliteit resultaten zijn bereikt. Dit alles is binnen de gestelde doorlooptijd behaald, wat voor Rijkswaterstaat een zeer belangrijk aspect is. Al deze factoren zorgen er tevens voor dat onnodige (extra) kosten worden voorkomen, waardoor het project ook financieel een succes is.
De samenwerking met Rijkswaterstaat en de andere betrokken partijen is weer erg goed verlopen, wat het project voor iedereen tot een prachtig resultaat heeft gebracht.
Hiermee heeft Sky-Access weer kunnen laten zien waar zij in geloofd: Veiligheid, kwaliteit, efficiëntie en kosteneffectiviteit gaan prima samen!

Diverse werkzaamheden op een booreiland op moeilijk bereikbare plaatsen.  Dankzij onze technische mannen kunnen wij veel problemen oplossen en veel werkzaamheden aan.

Assisteren met het demonteren en liften van de poten van een booreiland.

Diverse laswerkzaamheden op moeilijk te bereiken plaatsen met gecertificeerde G6 lassers.

In week 19 2013 hebben we succesvol meegeholpen met de Safe-to-Safe installatie van de Global Tech One.

Met onze steiger afdeling hebben we op een school eenmalig steigers gebouwd om ankers te kunnen plaatsen in de dakspanten. Dankzij deze ankers kunnen we voortaan de ramen wassen d.m.v. Rope Access.

Met onze steiger afdeling hebben we op een school eenmalig steigers gebouwd om ankers te kunnen plaatsen in de dakspanten. Dankzij deze ankers kunnen we voortaan de ramen wassen d.m.v. Rope Access.